Header_Profiel
Met kleinkinderen

Mijn naam is Henk Klep. Ik heb sinds 2008 een klassiek homeopathische praktijk in Etten-Leur.

Voordat ik homeopathie ging studeren, verdiepte ik me al op vele andere manieren in mens en dier en zijn lichamelijke, emotionele, geestelijke en spirituele gezondheid en groei. In 2001 heb ik een schriftelijke cursus voor homeopathie gevolgd aan het Sagho-instituut te Breukelen. Vanaf 2002 heb ik mijn aandacht voornamelijk gericht op klassieke homeopathie en alles wat daarmee samenhangt.

Hierna heb ik 6 jaar een opleiding genoten aan de School voor Klassieke Homeopathie te Almelo, wat een meer gerichte medische scholing was voor specifieke klassieke homeopathie volgens inzichten der ziekteclassicificatie volgens de Duitse arts Samuel Hahnemann met daarnaast een medisch deel volgens de reguliere behandeling.

Vanuit de behoefte me weer breder en dieper te oriënteren ga ik ieder jaar aan de slag met het volgen van studiedagen met een vaste werkgroep en volg ik bijscholingsdagen voor praktiserende homeopaten te Venlo.

Naast grondige kennis van de ideeën van Hahnemann maken ook bovenstaande elementen onderdeel uit van mijn praktijkvoering.